Od 5 lutego 1986 r. prowadzę działalność gospodarczą pod firma INSTREM Instalacje Sanitarne i Ogrzewnictwo z siedzibą we Wrocławiu. W prowadzonym przedsiębiorstwie posiadam 100% udziału.

Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedmiotem prowadzonej działalności jest:

- wykonawstwo, projektowanie, nadzór

- roboty elektryczne

- automatyka

- izolacja

- wentylacja

- instalacje sanitarne, c.o., wod-kan, gazowe

 

Głównym przedmiotem działalności firmy INSTREM jest wykonanie w pełnym zakresie instalacji sanitarnych w szczególności dla ciepłownictwa. Przedmiot wykonywanych robót obejmuje:

- kompaktowe węzły cieplne

- kotłownie (wysoko- i niskoparametrowe)

-sieci preizolowane

-instalacje przemysłowe w zakresie chłodnictwa

- wewnętrzne instalacje sanitarne - dla budownictwa przemysłowego i mieszkalnego.

 

W firmie INSTREM w chwili obecnej zatrudnia się na umowę o pracę ogółem 42 osoby w tym 35 osób na stanowiskach produkcyjnych, 5 inżynierów, 2 ekonomistów, 2 techników i 1 pracownik administracyjny. Wszyscy pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane i energetyczne)

Przedsiębiorstwo prowadzi realizacje robót w systemie "pod klucz" - od projektu do uruchomienia i rozruchu (wszystkie branże).

W 1993 roku podjęliśmy współpracę z firmą Alfa Laval. W 1994 r. byliśmy współwykonawcą z firmą Alfa Laval kontraktu na budowę i dostawę 179 stacji cieplnych dla miasta Gdańska oraz w latach 1997/98 - 260 sztuk dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu, finansowanych przez Bank Światowy. W 1997 r. wykonaliśmy m.in. 157 węzłów kompaktowych dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach. Przedsiębiorstwo samodzielnie zrealizowało 2 kontrakty finansowane przez Bank Światowy dla branży ciepłowniczej. Przedsięwzięcia realizowane były dla przedsiębiorstwa GPEC Gdańsk.

Lata 1999-2000 to uczestnictwo w modernizacji urządzeń cieplnych w Zakładzie Sieci Cieplnych w Łodzi, Wrocławiu, Bolesławcu, Rawie Mazowieckiej, Gorzowie Wielkopolskim, Zgorzelcu, Legnicy - poprzez kompleksowe wykonawstwo kompaktowych węzłów cieplnych realizowanych w technologii "pod klucz" (łącznie z pracami projektowymi).

W ramach modernizacji systemu ciepłowniczego MPEC S.A. Wrocław INSTREM wykonał 125 kompaktowych węzłów cieplnych w pełnym zakresie modernizacji branży technologicznej i budowlanej.

Realizując obiekt  z Przetargu Zamówień Publicznych dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jeleniej Górze wykonano Kompaktową Stację Ciepłowniczą o mocy 20MW. Wymiana ciepła następuje pomiędzy parą upustową z turbin, a wodą sieciową wysokoparametrową.

Firma INSTREM w latach 1993 - 2000 wykonała 1500 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych o zakresie mocy od 100kW do 20 MW.

Produkowane wyroby i wykonywane roboty odznaczają się wysokimi parametrami technicznymi, jakościowymi oraz nowatorskimi rozwiązaniami co poświadczają referencje udzielone nam przez wiodących inwestorów.

W ramach budowanych urządzeń cieplnych korzystamy z urządzeń charakterystycznych się najwyższą jakością i niezawodnością .

Dotyczy to wymienników ciepła, pomp, układów automatyki oraz kotłów.

Zadania produkcyjne wykonujemy w obiektach przemysłowych nabytych na własność firmy INSTREM. Zakład Produkcji Pomocniczej zlokalizowany jest we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 72 w dwóch budynkach stanowiących moją własność z czego hala produkcyjna ma pow. 750 m2 i hala magazynowo - warsztatowa 800 m2 . Do działki o pow. 0,7ha na jakiej posadowione są budynki mam ustanowione prawo własności.

Prowadzona przeze mnie firma INSTREM posiada pełną zdolność kredytową i finansową. Bieżąco reguluję zobowiązania wobec budżetu i swoich kontrahentów i jestem w pełni wypłacalny.